Project Management Training

Standard Project Management Training - PMBOK 5

More

Software Project Management

Software Project Management - CMMI Dev Ver.1.3

More

PMO Planning

Project Management Office Planning - PMBOK Methodology

More

Configuration Management Training

Configuration Management Training - CMMI

More

Successful Risk Management Training

Başarılı Risk Yönetimi Eğitimi

More

Process Management

Kurumların başarısı; doğru, İhtiyaca uygun ve “Sürekli İyileştirilen” süreçlerin tasarlanması ve uygulanmasıyla yakından ilgilidir.

More

Yazılım/Sistem Mühendisliği Süreç Yönetimi

Yazılım/Sistem Mühendisliği Süreç İyileştirme - CMMI Dev Ver.1.3

More

Spice Methodology

Software Process Improvement and Capability Determination Methodology

More

Project Cycle Management

Project Cycle Management - Project Preparation According to EU Methodology

More

EU Contract Management - PRAG Rules

EU Contract Types and executions

More

Measurement and Analysis Training

Development and Improvement of Measurement and Analysis Process in Accordance with CMMI Model

More

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form